Winna Góra (219 m)

Kategoria: Gmina Trzebnica, Wzgórza Trzebnickie


Wzniesienie we Wzgórzach Trzebnickich, górujące od północnego wschodu nad Trzebnicą. Z trawiastego szczytu rozciąga się panorama Trzebnicy i płaskiej doliny Baryczy. Do 1987 r. funkcjonowała tu odkrywkowa kopalnia gliny, wydobywano tu iły trzeciorzędowe, transportowane do pobliskiej cegielni kolejką linowo-terenową. W latach 1988-92 wyrobiska zostały zbadane przez archeologów pod kierunkiem prof. Jana Burdukiewicza. Odkryto wtedy ślady bytowania Homo erectus sprzed 500 tys. lat – najstarsze obozowisko w Polsce i jedno z najdalej wysuniętych na północ w Europie.

Dodaj komentarz