Wilkowice

Kategoria: Garb Tarnogórski, Gmina Zbrosławice


Wieś w gminie Zbrosławice. Wzmiankowana w 1256 r. jako wieś w diecezji wrocławskiej. W 1295 r. w kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis miejscowość wymieniona jest jako Wilcow. Właścicielami wsi był znany śląski ród Larischów. W okresie hitlerowskiego reżimu w latach 1936-45 nazwę miejscowości zmieniono na całkowice niemiecką Wolfstal.

Warto zobaczyć:

Późnobarokowy pałac Larischów z 1. poł. XVIII w. W XIX w. jego właścicielem był Karol von Koschützki (Kosicki), używał od 1811 r. nazwiska Larisch. W poł. XIX w. wydawał „Poradnik dla ludu górnośląskiego”, a w okresie Wiosny Ludów był prezesem Klubu Narodowego w Bytomiu, żądającego równouprawnienia Polaków i Niemców. Wokół park z kilkoma okazałymi drzewami (platan, grab, lipa drobnolistna, dąb, jesiony, choina kanadyjska).
Przy rozwidleniu dróg znajduje się głaz narzutowy o obw. prawie 4 m.

Dodaj komentarz