Wilczków

Kategoria: Gmina Malczyce, Wysoczyzna Średzka


Wieś w gminie Malczyce wzmiankowana w 1251 r., kościół istniał w 1350 r. W XV w. należała do von Zeidlitzów, od XVI w. jej właściciele często się zmieniali. W 1770 r. zakończono tu budowę ostatniego etapu drogi węglowej łączącej Malczyce ze Strzegomiem. W latach 1905-45 majątek należał do rodziny von Wentzel. W 1910 r. wybudowano szkołę ewangelicką. W czasie wielkiego kryzysu w 1931 r. większość majątku została rozparcelowana między osadników z Oldenburgii, Brandenburgii i Meklemburgii. Pod koniec 2. wojny światowej pałac był schronieniem dla części ministerstw z Berlina, w 1945 r. wysadzono go w powietrze.

Warto zobaczyć:

Kościół Matki Boskiej Różańcowej, wzmiankowany w 1301 r. Przebudowany w 1705 r. na barokowy, wieża z 1905 r., projektu wybitnego architekta Hansa Poelziga. Jednonawowy z węższym, czworobocznym prezbiterium oraz kwadratową wieżą od zachodu. Nad wejściem tablica z datami 1350, 1705, 1905. Wewnątrz wyposażenie barokowe: ołtarz główny z XVII w., ambona z pocz. XVIII w., dekoracja chóru z poł. XVII w., polichromia z 1721 r., XVII- wieczne obrazy Opłakiwanie, Arka Noego i Arka Przymierza. We wnętrzu znajdują się renesansowe nagrobki Doroty i Krzysztofa Borkowitzów oraz renesansowe płyty nagrobne Barbary i Krzysztofa von Bornitz, trzy barokowe płyty rodu von Lessel, jedna Jerzego von Wilschkau. Na murach zewnętrznych barokowe epitafia, poświęcone rodzinom von Sommerfeld i von Landskronin.

Willa z k. XIX w. z kwadratową wieżą z ostrosłupowym dachem, pod okapem ozdobny pas z muru pruskiego. Przy wschodniej elewacji piętrowa weranda z ciekawą snycerką. Naprzeciwko folwark, pałac został zniszczony w 1945 r. Na południe od zabudowań dworskich park krajobrazowy o powierzchni ok. 4 ha. W pobliżu wejścia do parku obelisk poświęcony mieszkańcom wsi poległym w I wojnie światowej.

Szkoła z 1910 r.

[mapsmarker marker=”55″]

Dodaj komentarz