Wierzbica Dolna

Kategoria: Gmina Wołczyn, Równina Oleśnicka
Tagi:


Wieś w gminie Wołczyn, położona na Równinie Oleśnickiej.

Warto zobaczyć:

Drewniany kościół Podwyższenia Krzyża Św. zbudowany przez ewangelików w 1688 r. z fundacji Melchiora von Studnitza, zrekonstruowany ok. 1939 r., konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowej, nakrytą ośmiobocznym hełmem gontowym z cebulastą latarnią. Wewnątrz późnobarokowy ołtarz główny z 1 poł. XVIII w., barokowa ambona z poł. XVIII w., organy z pocz. XVIII w., drewniane epitafium renesansowe z XVII w., rzeźby z XV-XVI w. a pod stropem trzy kopie rycerskie.
Park podworski.

Dodaj komentarz