Wielki Buczek

Kategoria: Gmina Rychtal, Wysoczyzna Wieruszowska
Tagi:


Wieś w gminie Rychtal, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, przy nieczynnej linii kolejowej Namysłów – Kępno. Wieś wzmiankowana w 1271 r. jako własność biskupów wrocławskich, wyludniona wskutek epidemii i na nowo założona w 1772 r. Właścicielka tych terenów – Charlotta hr. Rauber zbudowała wtedy dwie osady, które oddała w dzierżawę osadnikom, przybyłym z okolic Krakowa. Od 1845 r. właścicielem Wielkiego Buczku był hr. Henryk von Strachwitz, od 1873 r. Alexander Friedrich Constantin von Mitschke – Collande. Wielki i Mały Buczek, oraz kolonie Charlottenthal (Szarlota) oraz Friedrichshuelf (Okrzyce) połączono 1 kwietnia 1894 r. W latach 1911-12 doprowadzono linię kolejową Namysłów – Kępno. 19 stycznia 1945 r. wieś została wyzwolona przez oddziały radzieckie.

Warto zobaczyć:

Dwór z 2 poł. XIX w. W okresie międzywojennym właścicielem był Tomasz Siciński, który rozwinął gorzelnictwo, działała też suszarnia płatków ziemniaczanych. Po wojnie utworzono tu PGR, obecnie zaniedbany dworek z parkiem jest własnością Agencji Rolnej Skarbu Państwa w Poznaniu.
Drewniany kościół św. Jana Nepomucena z 1812 r., ufundowany przez biskupa wrocławskiego Jana Maurycego Strachwitza. Jednonawowy, orientowany, konstrukcji zrębowej, dach dwuspadowy kryty gontem. Czworoboczna wieża konstrukcji słupowej zwieńczona ośmiobocznym cebulastym hełmem z latarnią. Wewnątrz klasycystyczne organy z pocz. XIX w., ołtarz główny, krucyfiks ludowy, cztery rzeźby o charakterze późnobarokowym, rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego. Wokół współczesne stacje drogi krzyżowej. Przed kościołem mauzoleum rodu von Mitschke-Collande.

Dodaj komentarz