Wawrzeńczyce

Kategoria: Gmina Mietków, Wysoczyzna Średzka


Wieś w gminie Mietków, położona na Wysoczyźnie Średzkiej, nad Strzegomką. W 1488 r. powstała parafia.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Wawrzyńca, pierwotny z XIV w., w 1. poł. XVII w. przejęty przez protestantów, zwrócony katolikom w 1654 r. Obecny klasycystyczny z lat 1815-1816. Wewnątrz rokokowy prospekt organowy z 1791 r., ołtarz główny z 1750 r. i boczny z 1816 r., nad nim obraz z sądem nad św. Wawrzyńcem. Poza tym ambona z 1878 r. i dzwon z 1829 r. W zachodniej ścianie trzy płyty nagrobne z XV-XVI w.
Nie istniejący już pałac z 1792 r., zachował się folwark z bramą wjazdową.
400-letni dąb szypułkowy o obw. 580 cm na skraju lasu, na łące śródleśnej cypryśnik błotny o obw. 436 cm.

Dodaj komentarz