Wały Chrobrego

Kategoria: Gmina Lubomia, Płaskowyż Rybnicki


Średniowieczne grodzisko plemienia Gołęszyców z VIII-IX w., położone w lesie nieopodal Lubomi, obok ważnego traktu handlowego wiodącego doliną Odry do Bramy Morawskiej, na pograniczu ziemi Wiślan i Państwa Wielkomorawskiego. Gród został zniszczony w latach 874-85, przez ks. wielkomorawskiego Świętopełka, nie został już odbudowany, a ośrodek władzy na tym terenie przeniósł się do Raciborza. Umocnienia grodu składały się z dwóch pasów wałów i fos, z których wewnętrzna dochodziła do 6 m gł. Znaleziono tu fragmenty kolczugi, co świadczy o bardzo wczesnym używaniu tego typu zbroi na ziemiach polskich i trzy drewniane budowle, będące przypuszczalnie salą zebrań, świątynią pogańską lub siedzibą księcia. Znaleziska z grodu można obejrzeć w muzeum w Wodzisławiu Śląskim.

Dodaj komentarz