Wądroże Wielkie

Kategoria: Gmina Wądroże Wielkie, Wysoczyzna Średzka


Wieś gminna w powiecie jaworskim, położona koło węzła na autostradzie A4 i przy nieczynnej linii kolejowej Malczyce – Jawor. Wzmiankowana w 1288 r., stanowiła własność książęcą. Między 1344 i 1360 r. wydobywano w okolicy złoto.

Warto zobaczyć:

Kościół Matki Bożej Różańcowej (pierwotnie śś. Piotra i Pawła ) z 2. ćw. XIII w. (wzmiankowany w 1288 r.). Powstał na majdanie dawnego grodziska. W XIV w. wzniesiono zakrystię. W czasach nowożytnych dobudowano pomieszczenie od strony północnej oraz kruchtę od strony południowej, przekształcono lub zamurowano większość okien. W XIX w. nadbudowano ściany nawy, założono stropodach nad nawą oraz wzniesiono wieżę. Wejście z portalem zamurowano. Jednonawowy z wydzielonym prezbiterium i półkolistą apsydą. Wewnątrz fragmenty gotyckiej polichromii z XIV w., renesansowa ambona z pocz. XVII w., barokowy ołtarz z pocz. XVIII w., klasycystyczny prospekt organowy z XVIII/XIX w., chrzcielnica z 1828 r. Na murze barokowa płyta nagrobna z k. XVII w.

Pałac. Pierwotnie renesansowy dwór z 1. ćw. XVII w., przebudowany ok. 1720 r. i gruntownie ok. 1900 r. przez rodzinę von Heinen. Obok park z 2 gazonami i folwark z k. XIX w.
Kamień św. Jadwigi, wychodnia kwarcu o ciekawej strukturze. Wg legendy św. Jadwiga odcisnęła na nim kształt swoich stóp, po tym jak pochowawszy swojego syna Henryka Pobożnego, poległego w bitwie z Mongołami pod Legnickim Polem udawała się w drogę powrotną do trzebnickiego klasztoru.

Dodaj komentarz