Wabienice

Kategoria: Gmina Bierutów, Równina Oleśnicka


Wieś w gminie Bierutów, położona na Równinie Oleśnickiej. Wzmiankowana w 1266 r., kiedy ks. wrocławski Henryk III Biały nadał prawo do lokacji wsi na prawie niemieckim wójtowi Wilhelmowi z Dzierżoniowa. W latach 1496 – 1750 własność książąt oleśnickich.

Warto zobaczyć:

Kościół Nawiedzenia NMP, wzmiankowany w 1287 r., przebudowany w 2. poł. XV w. i 1710 r. Przejęty przez protestantów w 1530 r., w 1716 r. dostawiono wieżę, w 1816 r. baron von Hettersdorf odnowił kościół. Jednonawowy z wieżą od zachodu, z węższym prezbiterium, we wnętrzu barokowy ołtarz z pocz. XVIII w.

Dodaj komentarz