Ustronie

Kategoria: Gmina Łęka Opatowska, Wysoczyzna Wieruszowska


Osada w gminie Łęka Opatowska, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, przy szosie Opatów – Wieruszów.

Warto zobaczyć:

Zameczek myśliwski. Zbudowany w 1877 r. przez wlk. ks. Fryderyka z Badenii jako willa, w 1906 r. Henryk Hohenzollern rozbudował ją w dwór myśliwski. W XIX w. posterunek służby leśnej niemieckich włościan z Opatowa. Po 1918 r. przydzielony Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, dzięki ministrowi gen. Felicjanowi Sławoj-Składkowskiemu urządzono tutaj w 1928 r. prewentorium dla dzieci pracowników resortu, w czasie II wojny światowej niemiecki zakład położniczy, później letnisko. Od 1956 r. Dom Pracy Twórczej, obecnie podlegający pod resort edukacji.

Dodaj komentarz