Uraz

Kategoria: Gmina Oborniki Śląskie, Wzgórza Trzebnickie
Tagi: , ,

Dawne miasteczko w gminie Oborniki Śląskie, położone w Dolinie Odry, u południowych stóp Wzgórz Trzebnickich. Osada wzmiankowana w 1203 r., Henryk Brodaty nadał wtedy klasztorowi cysterek dochody z książęcej karczmy w Urazie. W poł. XIII w. był tu książęcy gród, zarządzany przez kasztelana, ok. 1319 r. przebudowany na zamek. Wieś należała do książąt wrocławskich, w 1290 r. Henryk III przyłączył ją do księstwa głogowskiego, w latach 1312-1317 toczyła się wojna wskutek której Uraz powrócił do księstwa wrocławskiego, które w 1335 r. zostało wcielone do Korony Czeskiej. W latach 1428-1443 własność Czirnów, w 1466 r. Jerzy z Podiebradów podarował tutejsze dobra rycerzowi Christophowi von Skopp, Uraz uzyskał wtedy prawa miejskie. Książę oleśnicki Konrad X Biały ponownie przebudował zamek, w 1492 r. miasto kupił Christoph von Jörger. Przez wieki w mieście znajdowała się przeprawa promowa przez Odrę, brała tu początek droga dyliżansów do Prusic, której fragmentem jest ul. Odrzańska. W 1742 r. obok kościoła katolickiego wzniesiono kościół ewangelicki. Pod koniec XVIII w. wzrosła liczebność ludności żydowskiej. W 1945 r. Uraz utracił prawa miejskie i został zdegradowany do rangi wsi. W 1997 r. 85% miejscowości znalazło się pod wodą.

Zobacz mapę

Strona miejscowości

Warto zobaczyć:

Późnobarokowy kościół św. Michała Archanioła, wzmiankowany w 1218 r., obecny z lat 1750 -1789. Budowla orientowana, jednonawowa, z kwadratową wieżą od zachodu, wewnątrz barokowe rzeźby i neogotycka ambona.

Ratusz na pl. Wolności (dawnym rynku).

Zamek

W XIII w. znajdował się tu gród kasztelański strzegący przeprawy przez Odrę i usytuowany w jej zakolu. Ok. 1319 r. znalazł się w rękach braci Radak, którzy rozbudowali zamek. Zbudowano go z rudy bagiennej i cegły na planie trójkąta równobocznego. Konstrukcja ta miała łagodzić skutki ostrzału artyleryjskiego. Po 1466 r. rycerz Christoph von Skopp rozbudował zamek. W latach 1492-1640 właścicielami była rodzina von Joerger, która przebudowała zamek w stylu barokowym. Ok. 1810 r. baron von Koschuzky nakazał rozbiórkę murów obronnych i mostu zwodzonego, zasypano też częściowo fosy. W drugiej połowie XIX w. zamek przebudowano w stylu neogotyckim, niemal całkowicie zacierając poprzednie cechy stylowe. W 1945 r. podpalony przez żołnierzy radzieckich, w 1952 r. zawaliły się sklepienia i stropy, w 1953 r. runął narożnik południowy. Obecnie własność prywatna, powoli jest odbudowywany.

Przystań Port Uraz. W XIX w. działała tu stocznia budująca odrzańskie statki i barki, od lat 50. XX w. port przeładunkowy kruszywa. Obecnie na ukończeniu jest budowa dużej przystani wodnej.

Układ przestrzenny miasta lokacyjnego z zachowanym prostokątnym rynkiem i wybiegającymi z niego ulicami.

Dodaj komentarz