Tyniec Mały

Kategoria: Gmina Kobierzyce, Równina Wrocławska


Wieś w gminie Kobierzyce, położona na Równinie Wrocławskiej, przy szosie Wrocław – Świdnica. Osadnictwo w okolicy sięga początkami VI w. n.e. Wieś wzmiankowana była w 1193 r. jako własność kanoników regularnych z Wrocławia, nazwa oznacza osadę obronną otoczoną ostrokołem z drzewa. W 1221 r. wieś lokowano na prawie niemieckim. W 1414 r. Tyniec Mały splądrowały wojska ks. oławskiego Henryka. W 1585 r. protestanci przejęli kościół, zwrócony katolikom w 1654 r. W 1746 r. utworzono w nim parafię. Do 1945 r. własność rodu von Ruffer. 24 stycznia 1945 r. przechodził tędy Marsz Śmierci z obozu Fünfteichen do Gross Rosen. Ciała 51 ofiar w 1975 r. przeniesiono na Cmentarz Żołnierzy Polskich we Wrocławiu, a na miejscu mordu stoi pomnik. Po 1945 r. do wsi przybyli osadnicy z pow. Trembowla i Husowa koło Łańcuta. Wieś znacznie się rozbudowała w ostatnich latach, przybierając charakter podmiejskiego osiedla.

Warto zobaczyć:

Gotycki kościół Wniebowzięcia NMP z 1516 r., przebudowano w latach 1752, 1856 i 1931. Świątynia posiada lekko przekrzywioną wieżę. Wystrój wnętrza barokowy z 2. poł. XVIII w., regotyzowany w 1931 r., poza tym późnogotyckie sakramentarium z 1516 r., manierystyczna ambona z pocz. XVII w. i chrzcielnica z XVIII w. W ołtarzu głównym znajduje się najstarsza w Polsce figura MB Fatimskiej z 1936 r., ufundowana przez Marię Josephę von Ruffer. Na południowej ścianie widać ślad po kuli armatniej z czasów wojny 30-letniej. Obok kościoła stoi słupowa kapliczka pojednania z piaskowca ze współczesnym wizerunkiem Chrystusa.

Ul. Biskupicka – nowo wybudowany zespół szkolno-przedszkolny.

Ul. Domasławska – cmentarz z kaplicą, obok niej stoi tablica z krzyżem, upamiętniającym Marsz Śmierci z 1945 r., ufundowana przez mieszkańców wsi w 2006 r.

Ul. Świdnicka – budynek świetlicy wiejskiej z XIX/XX w., pierwotnie pełniący funkcję restauracji a w latach 1954-72 Gromadzkiej Rady Narodowej.

Stara galeria

[mapsmarker marker=”149″]

Dodaj komentarz