Turawa

Kategoria: Gmina Turawa, Równina Opolska
Tagi:


Wieś gminna w powiecie opolskim, położona na Równinie Opolskiej, nad Małą Panwią, w pobliżu zachodniego brzegu Jeziora Turawskiego i zapory je tworzącej. W XVI w. znajdowały się tu dwa folwarki wchodzące w skład Kotorza Wielkiego, zwane Kuchara. Prawdopodobnie w 1562 r. Georg von Koenigsfeld nadał jednemu z nich nazwę Turawa. W latach 1596-1629 własność Kochtitzkich, 1638-1712 baronów von Blankowskich. W 1712 r. nabył ją pochodzący z mieszczańskiej rodziny Marcin Scholtz von Loewenkron, który zbudował tu okazały pałac. W 1759 r. majątek przejęła wdowa po Józefie von Loewenkron, Anna Barbara von Garnier, która ponownie poślubiła Franciszka Adama hrabiego von Gaschin. Ród von Garnierów w 1841 r. otrzymał tytuł hrabiowski. W Turawie znajdowały się wtedy: młyn wodny, cegielnia, dwa piece hutnicze i staw rybny. Hubertus hr. von Garnier-Turawa był w latach 1925-1932 deputowanym do pruskiego Landtagu. On też zaproponował na swoich ziemiach budowę Jeziora Turawskiego w latach 1933-38.

Warto zobaczyć:

Barokowy pałac. Pierwotnie znajdował się tu zameczek myśliwski książąt opolskich. Obecny pałac rozpoczął budować w 1730 r. Martin Scholz von Loewenkron wg projektu opolskiego architekta Adama Tentscherta. Jego syn, Józef von Loewenkron, w 1751 r. zbudował kaplicę z wieżą, w 1761 r. powstało skrzydło północne i brama wjazdowa. Kolejną rozbudowę przeprowadził w 1847 r. Karl hr. von Garnier. Od 1937 r. sierociniec, w 1949 r. ulokowano tu siedzibę Domu Dziecka, przebudowany w latach 1964-1965. Zachowały się: neorokokowa sala balowa, marmurowe kominki, złocone dekoracje ścian i stiuki w sali kredensowej. Pod k. XIX w. zbudowano kaplicę rodową i cmentarz na Łysej Górze, jednak zdewastowany obiekt w 1965 r. wysadzono w powietrze. Obok pałacu park z pomnikowymi drzewami: dąb szypułkowy (obw. 350 cm), dwa jesiony (obw. 300 i 505 cm) oraz lipa drobnolistna (obw. 450 cm). Zachowały się także pałacowe stajnie.
Figura św. Jana Nepomucena przy moście na Małej Panwi.

W pobliżu rozciąga się rozległe Jezioro Turawskie z wieloma kompleksami domów wypoczynkowych. Przy jego południowo-zachodnim brzegu znajdują się Jeziora: Średnie i Małe, powstałe w miejscu wydobycia żwiru wykorzystanego do budowy zapory dużego zbiornika. Przy północnym brzegu Jeziora Turawskiego pomnikowy dąb bezszypułkowy o obw. 562 cm, liczący 390 lat, najstarszy i największy okaz tego gatunku na terenie Polski.

Oficjalna strona gminy

Dodaj komentarz