Trzyniec

Kategoria: Śląsk Cieszyński (Zaolzie)
Tagi:

Miasto (38 tys. mieszkańców) położone nad Olzą, przy szosie i linii kolejowej Czeski Cieszyn – Żylina. Wzmiankowane jako wieś w 1444 r., w 1839 r. powstała tu największa na Śląsku Cieszyńskim huta żelaza, która znacznie się rozbudowała po doprowadzeniu w 1871 r. Kolei Koszycko – Bogumińskiej. Miejscowość zaczęła się wtedy gwałtownie rozwijać. W 1920 r. Trzyniec wszedł w granice Czechosłowacji, mimo że 70% ludności stanowili Polacy, w 1931 r. miejscowość otrzymała prawa miejskie. Po wojnie miasto rozbudowano o kolejne osiedla bloków mieszkalnych, huta stała się największą w Czechosłowacji. Ludność polska stanowi obecnie 17 % ogólnej liczby mieszkańców.

Co warto zobaczyć w Trzyńcu

Kościół św. Alberta z lat 1882-85.
Kościół ewangelicki z 1899 r.

Dodaj komentarz