Trzcinica

Kategoria: Gmina Trzcinica, Wysoczyzna Wieruszowska


Wieś gminna w powiecie kępińskim, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, przy nieczynnej linii kolejowej Namysłów – Kępno. Wzmiankowana w dokumencie Bolesława Kędzierzawego z 22.06.1149 r. Znajduje się tu grodzisko średniowieczne typu stożkowatego, zwane Wzgórzem św. Wawrzyńca, które kiedyś oblewała woda. Piotr Włostowic darował wieś wrocławskiemu klasztorowi Św. Wincentego, co potwierdzili: papież Celestyn II w 1193 r. i Innocenty III w 1201 r. Ok. 1190 r. posiadali ją premonstratensi z reguły św. Augustyna klasztoru św. Wincentego, którzy w 1203 r. sprzedali ją, ostatecznie przed 1245 r. przeszła w posiadanie biskupa wrocławskiego. W 1239 r. Henryk Brodaty zezwolił na lokację wsi na prawie niemieckim. W 1360 r. biskup wrocławski Przecław nadał Trzcinicę kanonikowi poznańskiemu Stefanowi Gromossy w dożywocie, później wieś przeszła w ręce Stogniewów, którzy zmienili nazwisko na Trzcińskich i weszła w skład powiatu wieluńskiego. W 1812 r. Ignacy Trzciński i baron Knobelsdorf zamienili się majątkami, wieś przeszła w ręce niemieckie. W latach 1911-12 doprowadzono linię kolejową Namysłów – Kępno.

Warto zobaczyć:

Klasycystyczny kościół św. Stanisława Biskupa z lat 1804-06, zbudowany dzięki wsparciu finansowym Anieli z Jastrzębskich Trzcińskiej Stefanowej. Wewnątrz figury drewniane z k. XVIII w., ambona, konfesjonały i rokokowa chrzcielnica, oraz późnogotycka rzeźba nieznanej świętej z ok. 1510 r. i kielich mszalny z 1747 r. Sklepienie zdobią obrazy z 1891 r. Nad chórem „Zastępy aniołów”, „Śmierć Stanisława”, „Trójca Św.”, „Niepokalane poczęcie Maryi Panny”, a nad prezbiterium „Adoracja Najświętszego Sakramentu przez aniołów”. Ołtarz główny z figurą ukrzyżowanego Chrystusa, ołtarze boczne: Matki Boskiej z obrazem MB Częstochowskiej, i Najświętszego Serca Jezusowego obok ambony. Obok plebania z 1856 roku,

Dwór z 1890 r., wybudowany przez dziedzica majątku ziemskiego Trzcinica, ostatnim z nich był Maksymilian Blau, park został przedzielony szosą do Lasek, znajdują się w nim trzy kasztanowce o obw. 294, 296 i 343 cm. Po przeciwnej stronie szosy pięć spichlerzy z XIX/XX w.
Kopiec Św. Wawrzyńca, XIV-wieczne grodzisko stożkowate położone ok. 200 m na wschód od kościoła, miejsce średniowiecznej siedziby rycerskiej. Rośnie tu topola o obw. 380 cm.


Oficjalna strona gminy

Dodaj komentarz