Tomice

Kategoria: Gmina Jordanów Śląski, Masyw Ślęży


Wieś w gminie Jordanów Śląski. Wzmiankowana w 1371 r. Znaleziono tu ślady osadnictwa od neolitu po wczesnośredniowieczne grodzisko. Wieś należała do kapituły katedry wrocławskiej.

Warto zobaczyć:

Dwór sołecki z XVIII w., przebudowany w XIX/XX w. Obok budynki gospodarcze z 2. poł. XIX w. i pozostałości niewielkiego parku krajobrazowego z XIX w.

Dodaj komentarz