Tąpadła

Kategoria: Gmina Marcinowice, Masyw Ślęży


Wieś w gminie Marcinowice. Wzmiankowana w 1209 r. Założenie wsi przypisuje się komesowi Piotrowi Włastowi, który ufundował klasztor augustianów na Ślęży, przeniesiony potem do Wrocławia. Wieś wchodziła w obręb posiadłości klasztornych. Dokument opata Konrada von Leslau z 1348 r. potwierdza istnienie we wsi wolnego sołectwa. Po kasacie w 1810 r. stała się wsią królewską. Wielki pożar w 1842 r. strawił większość zabudowań. W pocz. XX w. w sołectwie osiadł Erich Bohn z Sulistrowiczek, zajmował się twórczością artystyczną. Przez Tąpadła prowadził dość uczęszczany szlak na Ślężę.

Warto zobaczyć:

Zespół dawnego sołectwa z k. XVII lub XVIII w., znacznie przebudowany w latach 20. XX w. przez wrocławskiego adwokata Ericha Bohna, wg. projektu Wolffa. Dwukondygnacyjny, nakryty dachem czterospadowym z powiekami. Część elementów została wmurowana wtórnie, np. barokowa figura elektora saskiego z Drezna, czy figura „Dzikiego Człowieka” z Legnicy. Witrażowe okna wykonał Winkler. Przy dworze studnia i zabudowania gospodarcze, wzniesione lub przebudowane znacznie w latach 20. XX w. W oficynę wmurowany neoklasycystyczny portyk kolumnowy i neoromański portal, okna w opaskach i detale rzeźbiarskie. Obok niewielki park z pocz. XX w.
Kapliczka z ok. 1920 r.
(za stroną gminy)

Dodaj komentarz