Tabor Wielki

Kategoria: Gmina Bralin, Wysoczyzna Wieruszowska


Wieś w gminie Bralin, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, przy szosie Wrocław – Warszawa. Założona przez braci czeskich, sprowadzonych z Moraw przez Fryderyka II w latach 1749-63. Cierpieli oni prześladowania religijne ze strony katolickich Habsburgów, a wieś nazwali na cześć husyckich taborów.

Warto zobaczyć:

Kościół MB Częstochowskiej, wzniesiony przez braci czeskich w latach 1884-85, po 1945 r. uległ ruinie, przejęty w 1979 r. przez katolików i wyremontowany w 2001 r.

Dodaj komentarz