Szymanów

Kategoria: Gmina Wisznia Mała, Wzgórza Trzebnickie


Wieś w gm. Wisznia Mała, położona nad Widawą. Wzmiankowana w 1295 r., kiedy kanonik Johann Simon podarował tutejszy młyn wrocławskiej katedrze. Na zachód od wsi znajduje się lotnisko sportowe Aeroklubu Wrocławskiego, przeniesione z wrocławskiego Gądowa w 1980 roku.

Warto zobaczyć:

Park z 3 pomnikowymi dębami. Za parkiem znajdują się pozostałości grobowca hr. von Redern. Istniejący tu pałac został zniszczony po 1945 r., pozostała tylko brama przy ul. Lotniczej 19.

Ul. Lipowa

Ul. Lotnicza

Ul. Mostowa – ciekawy słup ogłoszeniowy, przerobiony prawdopodobnie z jakiegoś pomnika i most na Widawie.

Ul. Ogrodnicza – pozostałości dawnej kolejki folwarcznej.

[mapsmarker marker=”117″]

Dodaj komentarz