Szydłów

Kategoria: Gmina Szydłów, Pogórze Szydłowskie
Tagi: , , , , ,

Wieś w województwie świętokrzyskim. Geograficznie leży na Pogórzu Szydłowskim a jej teren wchodzi w skład Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ze względu na liczne sady śliwkowe w okolicy, Szydłów bywa nazywany śliwkową stolicą Polski. Co roku odbywa się tutaj Święto Śliwki, czyli Dni Szydłowa.


Więcej:


Warto zobaczyć:

Średniowieczny zespół miejski, zachowane mury obronne z blankami i strzelnicami z XIV w.

Brama Krakowska z XIV w., jedna z trzech bram prowadzących dawniej do miasta. Jej górne kondygnacje przebudowano w XVI w. w stylu renesansowym.

Kościół farny pw. Świętego Władysława z XIV w., ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego. Wzniesiony ok. 1355 na miejscu starszego, drewnianego. W 1630 spłonął a następnie został odbudowany. Obok kościoła, dzwonnica z XVIII w. przebudowana z baszty obronnej. Zachowały się otwory strzelnicze. Niedaleko kościoła znajdowała się także gotycka wikarówka, została ona jednak zniszczona w czasie walk w 1944. Jej ruiny znajdują się przy murze obronnym na południe do kościoła.

Gotycki kościół pw. Wszystkich Świętych z przełomu XIV i XV w., przebudowywany w XVI i XVII w. z pozostałościami gotyckiej polichromii z drugiej połowy XIV w. odkrytej w 1946.

Ruiny kościoła i szpitala Świętego Ducha z początku XVI w. na dawnym Przedmieściu Opatowskim.
Zamek królewski z XIV w., przebudowany w XVI w. Główny budynek zamku  jest zrujnowany. Na północ od niego znajduje się tzw. Skarbczyk z XVI w.  w którym mieści się biblioteka i muzeum. Do wnętrza kompleksu prowadzi brama wjazdowa z początku XVII w. Mury obronne z blankami zostały zrekonstruowane w XX w.
Późnorenesansowa synagoga z XVI w. Wewnątrz zachowany aron ha-kodesz. W synagodze mieści się muzeum z eksponatami związanymi z kulturą żydowską (m.in. przedmioty i księgi religijne). 

Dodaj komentarz