Szewce

Kategoria: Gmina Wisznia Mała, Wzgórza Trzebnickie

Wieś w gminie Wisznia Mała, położona na południowym przedpolu Wzgórz Trzebnickich, przy linii kolejowej Wrocław – Poznań. Szewce wzmiankowano w 1322 r. jako Szewecz, była to wieś służebna, stąd nazwa pochodząca od mieszkających tu rzemieślników. Niemiecka nazwa brzmiała Schebitz, od XVIII w. Schegitz Mieszkańcy płacili niegdyś daninę dziekanowi kapituły katedralnej we Wrocławiu.

Warto zobaczyć:


Gotycki kościół św. Anny z 1. poł. XIV w., przebudowany w XVIII w., kiedy zmieniono wtedy sklepienie prezbiterium na krzyżowe, przekształcono okna i przypory i zbudowano dwa ostrołukowe portale. Jednonawowy, oskarpowany na narożach, we wnętrzu barokowy ołtarz główny z pocz. XVIII w. z obrazem św. Anny pędzla F.A. Schefflera z 1740 r., renesansowa chrzcielnica z pocz. XVII w. i rokokowa ambona.


Szewce położone są na linii kolejowej Wrocław – Poznań, zbudowanej w 1856 r., jednak sama stacja powstała w 1873 r. Linia została zelektryfikowana w 1970 r. i zmodernizowana na odcinku do Rawicza w latach 2009-15. Budynek stacji pochodzi z 1873 r.

Ul. Lotnicza

Ul. Strzeszowska z kaplicą cmentarną.

 

 

[mapsmarker marker=”118″]

Dodaj komentarz