Szczepanów

Kategoria: Gmina Środa Śląska, Wysoczyzna Średzka


Wieś w gminie Środa Śląska, położona na pograniczu Wysoczyzny Średzkiej i Doliny Odry. W okolicy Szczepanowa znaleziono ślady osadnictwa kultury łużyckiej. Wieś wzmiankowana była w 1298/1307 r. jako villa Stephani, niemiecka nazwa brzmiała Stephansdorf. W poł. XIV w. istniał tu młyn, Szczepanów dzielił się na Górny na zachodzie i Dolny na wschodzie. Wieś należała do rodów: von Sack, von Schindel, Kanitz, von Kreiselwitz i von Schweinitz. Od XVI w. większość mieszkańców stanowili ewangelicy. W XIX w. w Szczepanowie działały cegielnie, kilkanaście zakładów rzemieślniczych, rozwijało się lniarstwo. W nie istniejącym już folwarku Vogelherd pod Brodnem w 1933 r. utworzono obóz Służby Pracy Rzeszy Reichsarbeitsdienst.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Szczepana wzmiankowany w 1333 r., obecny wzniesiony w XVI w. w stylu późnogotyckim, zniszczony w czasie wojny 30-letniej. Posiada sklepienie krzyżowo-żebrowe wsparte na jednym filarze i portale z XVI-XVIII w. We wnętrzu nagrobki z XVI/XVII w., wyposażenie barokowe z pocz. XVIII w.


Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa,wzniesiony przez ewangelików w 1867 r., wykładany czerwoną cegłą z poziomymi pasami jasnymi.

Pałac barokowy z lat 1690-92, wzniesiony przez hr. Franza Bautschnera von Schlenberg, zniszczony w czasie wojny 7-letniej, odbudowany w latach 1768-72, na przełomie XIX i XX w. dobudowano piętro. W środku znajdują się stiukowe ozdoby. Obiekt otacza park z XVIII-XIX w. i folwark z 2. poł. XIX w., w skład którego wchodzą: dom zarządcy, trzy oficyny mieszkalne, stajnia – spichrz, trzy obory, stodoła (garaż, mieszkania), młyn, gorzelnia, ruiny pawilonu – herbaciarnia, ogrodzenie z bramami.

[mapsmarker marker=”193″]

Dodaj komentarz