Szczepanów

Kategoria: Gmina Marcinowice, Równina Świdnicka


Wieś w gminie Marcinowice, położona przy szosie i nieczynnej linii kolejowej Wrocław – Świdnica. Wzmiankowana w 1353 r. Była własnością rodu von Nimptsch a od poł. XVIII w. von Lieres.

Warto zobaczyć:

Kościół Matki Boskiej Różańcowej, wzniesiony jako późnogotycki w pocz. XVI w., przebudowany w XVIII w. Orientowany z prostokątną nawą i częściowo oskarpowanym prezbiterium, przykrytym sklepieniem krzyżowo–żebrowym. Na osi kwadratowa wieża zwieńczona iglicowym hełmem. Zachował się późnogotycki portal z pocz. XVI w. Wewnątrz pozostałości polichromii z okresu budowy kościoła i XVIII w., gotycka chrzcielnica z XV w., gotycka figura Matki Bożej z XV lub XVI w. w barokowym ołtarzu z k. XVII w., barokowa ambona z k. XVIII w., barokowa chrzcielnica z XVIII w., obrazy z XVIII w., organy z lat 80. XIX w. Na murze kościelnym zespół kamiennych płyt nagrobnych rodu von Nimptsch z 1518 r. i 2. poł. XVI w. Kościół otacza kamienny mur z XVII w. Przy drodze do kościoła barokowa figura św. Jana Nepomucena z XVIII w. oraz figura upamiętniająca bitwę pomiędzy wojskami austriackimi a szwedzkimi podczas wojny trzydziestoletniej. Przy skrzyżowaniu dróg krzyż pojednania.
Ruiny pałacu. Powstał w XVI w. jako renesansowy dwór obronny otoczony fosą, rozbudowany na empirowy pałac na pocz. XIX w., przebudowany ok. 1920 r. Uszkodzony w 1945 r. obecnie znajduje się w ruinie. Obok pozostałości parku z XIX w.
Na zachód od wsi ruiny mauzoleum rodziny von Lieres und Wilkau z pocz. XX w.
Dawna stacja kolejowa z pocz. XX w.
(za stroną gminy)

Dodaj komentarz