Święte

Kategoria: Gmina Środa Śląska, Wysoczyzna Średzka


Święte wzmiankowano w 1245 r. w dokumencie papieża Innocentego IV jako Swant. Wieś była lokowana na prawie niemieckim w 1256 r. i należała do biskupa wrocławskiego. Późniejsza nazwa niemiecka brzmiała Bischdorf, co oznacza biskupią wieś. W 1872 r. urodził się tu malarz Alfred Nickisch. Po 1945 r. przybyła ludność polska, głównie z Wołynia.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Marcina, pierwotny wzmiankowany w 1305 r., obecny barokowy z 1739 r. Orientowany, jednonawowy, z węższym kwadratowym prezbiterium i wieżą od zachodu. Otoczony kamiennym murem z bramą i furtą z dekorowanymi skrzydłami. Przed kościołem figura św. Jana Nepomucena z 1727 r. i pomnikowa lipa. Za kościołem po lewej stoi budynek dawnej szkoły.

Pomnik 2. Armii Wojska Polskiego, przez wieś wiódł jej szlak bojowy.

[mapsmarker marker=”51″]

Dodaj komentarz