Świbie

Kategoria: Gmina Wielowieś, Równina Opolska


Wieś w gminie Wielowieś. We wsi znajduje się stanowisko archeologiczne, obejmujące obszar cmentarzyska kultury łużyckiej. Na terenie cmentarzyska wstępują dwie formy pochówków: ciałopalne i szkieletowe. Podczas prac archeologicznych rozpoczętych w latach 70. XX w. zbadano 576 grobów zawierających brązowe i żelazne ozdoby (diademy, bransolety, naszyjniki), szpilki do spinania ubrań, nagolenniki. Znalezione przedmioty wystawione są w ekspozycji archeologicznej na Zamku Piastowskim w Gliwicach. W księdze łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis spisanej za czasów biskupa Henryka z Wierzbna w latach 1295–1305 miejscowość wymieniona jest w zlatynizowanej formie Swibe. W latach 1945-54 siedziba gminy Świbie.
(za Wikipedią)

Warto zobaczyć:

Kościół śś. Mikołaja i Krzysztofa. Pierwotny drewniany istniał w 1299 r., w 1447 r. istniała parafia. W latach 1578–1629 zbór protestancki. Obecny kościół późnogotycki pochodzi z ok. 1500 r., odnowiony w 1698 r. kiedy to pokryto sufit deskami. Prezbiterium na rzucie zbliżonym do kwadratu, od północy zakrystia z przedsionkiem, nad zakrystią loża kolatorska, zapewne z XVIII w. Pod prezbiterium krypta grobowa. Nawa prostokątna i wyższa od prezbiterium, od zachodu kwadratowa neogotycka wieża z kruchtą w przyziemiu, odbudowana po zawaleniu się w 1828 r. Sklepienia w prezbiterium w typie krzyżowego, w zakrystii krzyżowo-kolebkowe. Chór muzyczny z 1881 r.
Drzwi z zakrystii do przedsionka późnogotyckie z 1500 r. Ołtarz główny barokowy sprzed 1679 r. z rzeźbami: św. Mikołaja, Augustyny, Barbary, Katarzyny Aleksandryjskiej oraz Chrystusa Zmartwychstałego i aniołów w zwieńczeniu. Obrazy: Zwiastowanie (przemalowany) oraz św. Anna nauczająca Matkę Boską i św. Joachima z k. XVII w. w zwieńczeniu. Ołtarze boczne: późnobarokowe o dekoracji akantowej 1720-30 i obrazami: św. Piotra i Pawła, św. Rodziny. Ambona z 1855 r. Chrzcielnica późnobarokowa z XVIII w. Organy z warsztatu Volkmanna z Gliwic z 1822 r.
Kaplica św. Benigny wybudowana w 1669 r. z polecenia hrabiego Jerzego Leonarda Collony de Fels. Barokowa, jednonawowa, zamknięta absydą z pięcioma półkolistymi oknami. Nad portalem późnogotycka płaskorzeźba św. Krzysztofa pochodząca z 1515 r. Wewnątrz barokowy ołtarz z 1669 roku.
Dwór z ok. 1800 r., w 1850 r. dodano pierwsze piętro, a ok. 1900 r. kolejną kondygnację z przebudową w stylu neogotyckim. Obok budynki folwarku i niewielki park krajobrazowy z pocz. XIX w.

Dodaj komentarz