Świątniki

Kategoria: Gmina Sobótka, Masyw Ślęży


Wieś w gminie Sobótka, położona w Masywie Ślęży, w dolinie Sulistrowickiego Potoku, u stóp Gozdnika. Odkryto tu 2 cmentarzyska kultury łużyckiej, ślady pobytu Celtów i osadę wczesnośredniowieczną. Wieś wzmiankowana w 1369 r. pod nazwą Swentenik jako własność rodu von Brinnig. Zniszczona w czasie wojny 30-letniej, w 1680 r. należała do ks. holsztyńskiego, w XVII/XVIII w. barona von Leippe, od 1734 do 1945 r. von Zedlitzów (później von Zedlitz-Trütschler), którzy w 1809 r. utworzyli majorat z siedzibą w Świątnikach. W 1848 r. miały tu miejsce zamieszki chłopskie.

Warto zobaczyć:

Kościół MB Bolesnej, pierwotny wzmiankowany w 1. poł. XIV w., rozebrany w poł. XIX w., na jego miejscu w 1867 r. zbudowano obecny. Obok pomnikowa lipa drobnolistna o obw. ok. 3,9 m.
Pałac, pierwotnie renesansowy dwór z k. XVII w., przebudowany w latach 1740-50 na pałac, rozbudowany ok. 1860 i ok. 1920 r. Obecnie siedziba szkoły podstawowej. Z trzech skrzydeł jedno znajduje się w ruinie, w elewacji ogrodowej kartusze herbowe, wejście przez kamienny portal z balkonem. Przed pałacem pozostałości fontanny, z tyłu rozległy park krajobrazowy z k. XIX w. Przy ul. Parkowej folwark z 2. poł. XIX w.

Dodaj komentarz