Suszka

Kategoria: Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Wysoczyzna Ziębicka i Przedgórze Paczkowskie


Wieś w gminie Kamieniec Ząbkowicki, położona w dolinie Nysy Kłodzkiej, przy linii kolejowej Kłodzko – Kamieniec Ząbkowicki. Odkryto tu ślady 2 osad z okresu wpływów rzymskich. Wieś wzmiankowana w 1316 r., przed 1322 r. lokowana na prawie niemieckim. W 1403 r. zakupił ją klasztor cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim. Zniszczona w czasie wojny 30-letniej i opuszczona ok. 1645 r., ponownie zasiedlona po zakończeniu wojny. Po sekularyzacji dóbr kościelnych przeszła na własność kr. holenderskiej Fryderyki Luizy Wilhelminy, w 1838 r. odziedziczyła ją ks. Marianna Orańska. W 1874 r. doprowadzono linię kolejową. W okolicy planowana jest budowa Zbiornika Kamieniec.

Warto zobaczyć:

Kościół MB Bolesnej z 1687 r., gruntownie przebudowany w 1837 r., bezstylowy, jednonawowy z kwadratową wieżą, zwieńczoną ostrosłupowym hełmem, wyposażenie współczesne.
Przystanek kolejowy z wiaduktem z 1874 r.

Dodaj komentarz