Strzelce

Kategoria: Gmina Dobroszyce, Równina Oleśnicka


Wieś w gminie Dobroszyce, położona na pograniczu Równiny Oleśnickiej i Wzgórz Trzebnickich. Wzmiankowana w 1343 r. jako wieś Strelicz lokowana na prawie polskim, własność Nankera z dworu książęcego. Później własność von Tschammerów (XVII w.) i od k. XVIII w. rodu von Reichenbach – Goschutz.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Józefa. Pierwotny wzmiankowany w 1428 r., kolejny zbudowany przez ewangelików w 1585-86 r. z fundacji Klemensa Sacka. Obecny pochodzi z 1856 r.

Dodaj komentarz