Strzeganowice

Kategoria: Gmina Kąty Wrocławskie, Równina Wrocławska


Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej. Wzmiankowana już w 1155 r. pod nazwą Ztreganoici jako własność biskupa wrocławskiego. W 1312 r. ks. Henryk VI sprzedał ją wrocławskiemu mieszczaninowi Gisco de Reste. Od 1352 r. do sekularyzacji w 1810 r. należała do kapituły wrocławskiej. Kolejni właściciele to: baron von Kottwiz (1845), Fryderyk Walkhoff (do 1888) i rodzina Naehrich (od 1888), posiadająca fabrykę w Pustkowie Żurawskim.

Warto zobaczyć:

Gotycki kościół św. Stanisława z XIV/XV w., przebudowany w latach 1794-96, kiedy powstała nowa nawa, dach i południowa kruchta. Jednonawowy, z węższym prezbiterium. Wyposażenie wnętrza neobarokowe i historyzujące z 3. ćwierci XIX w. Obok pomnik mieszkańców poległych w czasie 1. wojny światowej.
Folwark z lat 1910-12, istniał w nim niegdyś dwór z XVIII w.
Dawny browar (nr 1) z pocz. XX w., po 1945 r. przekształcony na gorzelnię, funkcjonującą do lat 80. XX w.

Dodaj komentarz