Stary Zamek

Kategoria: Gmina Sobótka, Równina Wrocławska


Wieś w gminie Sobótka, położona na Równinie Wrocławskiej, nad Czarną Wodą. Istniała tu osada neolityczna sprzed 6000 lat. Wieś wzmiankowana w 1373 r. jako Altenborg.

Warto zobaczyć:

Bardzo cenny romański kościół św. Stanisława z lat ok. 1255-60, w 2. poł. XVI w. przejęty przez ewangelików, zwrócony katolikom w 1672 r., przebudowany w 1714 r., kruchta z 1846 r. W 1958 r. ponownie erygowano parafię. Jednonawowy z kwadratową wieżą wys. 30 m, w prezbiterium sklepienia krzyżowo-żebrowe. W kruchcie bogato zdobiony portal z rzeźbami lwów ślężańskich i dwustronnym tympanonem. Przedstawia on na awersie Marię z Dzieciątkiem i św. Stanisława, na rewersie gloryfikację tegoż świętego, jest to pierwsze w Polsce przedstawienie kanonizowanego w 1253 r. św. Stanisława. Wewnątrz gotyckie sakramentarium, część ołtarza z 1500 r. oraz dwie rzeźby św. Wacława i Stanisława z 1495 r. Poza tym barokowe wyposażenie, ołtarz główny z 1714 r. z obrazem św. Stanisława, ambona z rzeźbami czterech ewangelistów, renesansowa chrzcielnica z pocz. XVII w., płyty nagrobne i epitafia z XVI-XVII w. Koło loży kolatorskiej wywód heraldyczny rodziny von Senitz z zespołem 32 malowanych tarcz herbowych z ok. 1600 r. W zachodnim narożu zakrystii głaz ze znakiem „X”.
Dwór.
Krzyż pojednania przy skrzyżowaniu szos.
Pomnikowy dąb.

Dodaj komentarz