Starków

Kategoria: Gmina Kłodzko, Kotlina Kłodzka i Rów Górnej Nysy

Wieś w gminie Kłodzko, położona na Wysoczyźnie Łomnicy. Wzmiankowana w 1315 r., od 1350 r. własność augustianów z Kłodzka, powstało wtedy również dziedziczne sołectwo. W 1597 r. majątek przejęli jezuici, którzy odkupili wolne sołectwo w 1602 r. Po kasacie zakonu wieś przejął hr. von Schlegenberg, w 1828 r. tutejszy majątek sprzedała pani von Biberstein. W 1908 r. w Starkowie powstało towarzystwo sportów zimowych, jako jedno z pierwszych w Sudetach.

Zobacz mapę

Warto zobaczyć:

Kościół św. Mikołaja, pierwotny wzmiankowany w 1366 r., obecny gotycki pochodzi z ok. 1400 r., gruntownie przebudowany na barokowy w 1683 lub 1692 r., w 1794 r. dobudowano wieżę. Jednonawowy z kwadratową wieżą zwieńczoną cebulastym hełmem. Sklepienie prezbiterium krzyżowo-żebrowe, w nawie kolebkowe. Wewnątrz gotycka figura MB z Dzieciątkiem z k. XV w., figury śś. Barbary i Mikołaja z ok. 1500 r. Reszta wyposażenia barokowa z amboną z ok. 1730 r. Na bramie figury śś. Mikołaja i Jana Nepomucena z ok. 1720 r. Przed kościołem Ukrzyżowanie z ok. 1750 r.

Dwór sołtysi, w którym jezuici ulokowali folwark, renesansowy z XVII w., gruntownie przebudowany w XVIII i XIX w.

Kilka kapliczek i kolumna maryjna (XVIII-XIX w.) przy drodze do Starego Waliszowa.

Dodaj komentarz