Stare Siołkowice

Kategoria: Gmina Popielów, Równina Opolska


Wieś w gminie Popielów, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie Brzeg – Dobrzeń Wielki. Wzmiankowana w 1322 r., w XVIII w. doszedł człon „stare”. W XVI/XVII w. wieś się rozwinęła w związku z biegnącym tędy traktem Wrocław – Kraków, mieszkańcy zajmowali się rybołówstwem, bartnictwem i wikliniarstwem. W latach 1834-1835 wikarym był tu Jan Dzierżon. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Alt Schalkowitz na Alt Schalkendorf.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Michała, pierwotny z XVI w., obecny, klasycystyczny z 1. poł. XIX w. Przed kościołem pomnik poległych w 1. wojnie światowej.
Wiatrak koźlak, stojący na niewielkim podwyższeniu terenu w towarzystwie drugiego, drewniany konstrukcji szkieletowej, szalowany pionowo deskami, poszyty gontem.
Wiatrak paltrak, stojący obok poprzedniego w pn. części wsi. Drewniany konstrukcji szkieletowej, szalowany poziomo deskami, poszyty gontem, we wnętrzu resztki mechanizmu.

Dodaj komentarz