Stare Łabędy

Kategoria: Kotlina Raciborska, Miasto Gliwice


Stara część Łabęd, obecnie dzielnica Gliwic, położona na południe od Kłodnicy i Kanału Gliwickiego.

Warto zobaczyć:

Kościół Wniebowzięcia NMP. Wzmiankowany w 1317 r., prawdopodobnie jeszcze jako drewniany. Obecna świątynia pochodzi z XV w., rozbudowana w latach 1716-19 (inicjatorem rozbudowy był Jan Bernard Welczek). Kościół orientowany, położony na niewielkim wzniesieniu, jednonawowy, murowany z kamienia i cegły. Prezbiterium trójbocznie zamknięte, ze sklepieniami krzyżowo-kolebkowymi, prawdopodobnie stanowi pozostałości kościoła z XV w. Sklepienia prezbiterium i nawy barokowe, z XVIII w. Wieża zbudowana w latach 1716-19, zwieńczona barokowym hełmem z latarnią.
Ołtarz główny, neorokokowy, z 1858 r., z rzeźbami śś. Piotra i Pawła i obrazem Matki Boskiej Królowej Niebios. Ołtarze boczne z końca XVII w. Ołtarz lewy z rzeźbami śś. Symeona i Tomasza i obrazami śś. Józefa i Mikołaja. Ołtarz prawy z obrazami św. Barbary (XIX w.) i św. Hieronima (XVII w.). Ołtarz w kaplicy północnej barokowy, z 1720 r., z rzeźbami śś Franciszka i Antoniego. Ambona z XVI w., z obrazami Czterech Ewangelistów z XIX w.
Kościół otoczony kamiennym murem z XVIII-XIX w., z dwiema barokowymi kaplicami. Po stronie północnej, przy bramie, grobowiec rodziny Welczków z 1830 r. oraz nagrobki Jana i Zofii Welczków z 1811 r. w postaci dużych, kamiennych urn. Na grobowcu rodzinnym widoczny herb Welczków. W otoczeniu kościoła znajduje się także plebania, zapewne z 1729 r., oraz cmentarz.
(za Wikipedią)

Grodzisko stożkowatez XII w.
Kaplica z ok. 1850 r.

Dodaj komentarz