Stare Gliwice

Kategoria: Miasto Gliwice, Wyżyna Katowicka


Dawna wieś, obecnie dzielnica Gliwic, położona przy szosie do Strzelec Opolskich. Nazwa Stare Gliwice pojawia się pierwszy raz w dokumencie z 1317 r. Dokumentem tym jest akt notarialny wystawiony przez łabędzkiego proboszcza. Z dokumentu wynika, że Stare Gliwice należały do parafii w Łabędach. W 1670 r. rada miejska Gliwic sprzedała tutejszy folwark hrabiemu Jerzemu Bernardowi von Welczek, który wcześniej w tym samym roku kupił zamek w Łabędach i uczynił z niego główną siedzibę rodu. Rodzina ta była właścicielem wioski do czasów uwłaszczenia chłopów w XIX w., zaś folwarkiem zarządzała aż do 1945 r. W 1885 r. otwarto szkołę powszechną w nowym budynku przy ulicy Wiejskiej. Podczas Plebiscytu na Górnym Śląsku za Polską głosowało 447 osób (ok. 70,6%), a za Niemcami 183 osoby (ok. 28,9%). W tragicznych dniach 24-25 stycznia 1945 r. żołnierze armii czerwonej zamordowali 11 mieszkańców. Dzielnica miasta Gliwice od 1951 r.
(za Wikipedią)

Warto zobaczyć:

Kaplica z sygnaturką wzniesiona w 2. połowie XIX w. z fundacji rodziny von Welczek. Wewnątrz kaplicy umieszczono drewnianą figurę św. Jana Nepomucena, pochodzącą z 3. ćwierci XVIII w.
Kościół św. Gerarda, funkcjonujący od 1953 r. w podarowanej przez Wincentego i Albinę Szombierskich gospodzie przy ulicy Wiejskiej z 1908 r. Obok stoi nowy kościół z lat 2003-08.
Park Szwajcaria utworzony w 1923 r.
Pomnik poległych w 1. wojnie światowej 40 mieszkańców z 1925 r.
Spichlerz z 2. połowy XVIII w., nazywany często przez mieszkańców „zamkiem”. Wyraźne posadowienie na wzgórzu i masywność budowli sugerują, że mogła to być kiedyś budowla obronna.

Dodaj komentarz