Starczówek

Kategoria: Gmina Ziębice, Wysoczyzna Ziębicka i Przedgórze Paczkowskie

Wieś w gminie Ziębice, położona na Wysoczyźnie Ziębickiej. Odkryto tu wczesnośredniowieczną ceramikę. Wieś powstała w I poł. XIV w. Od poł. XVI w. do 1654 r. kościół znajdował się w użytkowaniu ewangelików. W XIX w. wieś była posiadłością von Schlabrendorfów, podobno w dolinie Oławy znajdowało się źródło mineralne.

Warto zobaczyć:

Kościół Wniebowzięcia NMP, wzmiankowany w 1364 r., gotycka budowla powstała w końcu XV w., w latach 1721-22 gruntownie przebudowano go na barokowy. Potężna wieża zwieńczona hełmem z prześwitem. Wewnątrz barokowe wyposażenie z XVIII-XIX w. Wokół mur kamienny z XVIII w. Przed wejściem kamienne Ukrzyżowanie z 1797 r.
Pałac (nr 30) z XIX w. przebudowany po wojnie z zatarciem cech stylowych.

Dodaj komentarz