Stara Łomnica

Kategoria: Gmina Bystrzyca Kłodzka, Góry Bystrzyckie

Wieś w gminie Bystrzyca Kłodzka, położona na Wysoczyźnie Łomnicy, u wschodnich podnóży Gór Bystrzyckich. Założona na pocz. XIII w., wzmiankowana w 1316 r., władali tu von Pannwitzowie, którzy w 1628 r. stracili część majątku za udział w powstaniu czeskim przeciwko Habsburgom. Część wsi należała od poł. XVII w. do von Herbersteinów, którzy zwiększyli wymiar pańszczyzny, co wywołało bunt chłopski w latach 1660-62, zakończony rezolucją cesarza Leopolda I, zatwierdzającą dotychczasowy wymiar pańszczyzny. W 1679 r. wybuchł kolejny bunt, doszło do karnej ekspedycji wojskowej, ostateczną ugodę zawarto w 1684 r. Do pocz. XIX w. część wsi nadal posiadali von Pannwitzowie, przed wojną istniało małe letnisko.

Zobacz mapę

Warto zobaczyć:

Kościół św. Małgorzaty, pierwotny gotycki z 1354 r., gruntownie przebudowany na barokowy w 1685 r. i 1794 r. Budowla jednonawowa, z wieżą zwieńczoną hełmem, wnętrze nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami. Gotycka rzeźba Madonny z XV w., renesansowa chrzcielnica z ok. 1620 r., ołtarze z II poł. XVIII w., ambona z ok. 1730 r. Na ścianie epitafium von Pannwitzów z ok. 1610 r. Obok plebania z 1755 r.
Wieża rycerska, część zespołu dworu środkowego. Zbudowana w XIV/XV w. przez von Pannwitzów, zachował się gotycki portal, obok renesansowy dwór z II poł. XVI w.
Dwór górny, renesansowy z końca XVI w., przebudowany w XVIII i XIX w.
Dwór dolny, renesansowy z końca XVI w., gruntownie przebudowany na barokowy w II poł. XVIII w. i XIX w.

Dodaj komentarz