Sośnica

Kategoria: Gmina Kąty Wrocławskie, Równina Wrocławska


Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej, przy szosie Wrocław – Kąty Wrocławskie, nad Bystrzycą. Wzmiankowana w 1244 r., istniał wtedy kościół. W latach 1248-1287 własność Michała von Schosnitz, późniejszego kasztelana wrocławskiego. Od 1302 r. w kościele odbywały się odpusty, przyciągające pielgrzymów. Od 1312 r. własność von Parchwitzów, od ok. 1338 r. do 1403 r. von Reichenbachów, w XV w. często zmieniała właścicieli. Od 1484 r. do poł. XVII w. podlegała von Prockendorfom, od 1740 r. własność Jana Franciszka von Roye, od 1777 r. von Saurmów z Samotworu, od 1846 r. Immerwahra, od 1857 r. Walkhoffa, który postawił cukrownię, szybko zlikwidowaną. W 1916 r. wieś przejął hr. Wichelhaus.

Warto zobaczyć:

Kościół Podwyższenia Krzyża Św., pierwotny istniał już w 1244 r., obecny gotycki z k. XIII w. (prezbiterium i mury nawy), w 1487 r. powstały zakrystia i sklepienia nawy, w 1504 r. wieża, w 1619 r. kruchta południowa. W 1776 r. Maria Józefina von Würz und Burg, pod wrażeniem pielgrzymki do Rzymu, wybudowała Kaplicę Świętych Schodów, na wzór bazyliki Św. Jana na Lateranie, dostawiono wtedy nową kruchtę. Wewnątrz sklepienie krzyżowo-żebrowe i barokowe wyposażenie z XVII-XVIII w.: ołtarz główny z 1714 r., Święte Schody kryjące relikwie (część gwoździa z Krzyża Chrystusa, prawej ręki św. Anny, włókno z chusty Św. Weroniki), z malowidłami Kinastów. Poza tym 2 epitafia i 11 płyt nagrobnych, w nawie głównej tablica fundacyjna Hansa von Prockendorf i żony z 1487 r. W fasadzie wieży podobna tablica fundacyjna. Na murach zewnętrznych zespół renesansowych i manierystycznych płyt nagrobnych: Henryka von Schindel (zm. 1584) z rodziną, Franciszka von Waldau (zm. 1616) z żoną, dzieci z rodziny von Prockendorf (1616-21), Henryka von Kreckwitz (zm. 1581), Hansa von Falckenhain (zm. 1587) z żoną i tablica Ludwika Scholtza z 1918 r., poległego w 1. wojnie światowej. Na cmentarzu późnobarokowa kaplica grobowa z 1783 r., ufundowana przez Gottloba Albrechta von Saurmę dla żony Marii Franciszki Ernestyny. Nad bramą boczną figura św. Jana Nepomucena.
Pałac, pierwotny z ok. 1637 r., powstał dla Gottharda von Prockendorf, spłonął w 1751 r. Obecny zbudował Jan Franciszek von Roye przed 1810 r., w 1857 r. dobudowano ryzalit, całość przebudował ok. 1890 r. Friedrich von Walkhoff, obecnie własność Agencji Nieruchomości Rolnych. Obok folwark z lat 1875-80, w którym niegdyś znajdowały się browar i cukrownia.
Budynek dawnej szkoły katolickiej (nr 15) z lat 1886-1889. Gospoda (nr 15a) z 1909 r., obecnie plebania. Dom nr 25 z 1777 r., przebudowany w poł. XIX w.

Piękne lasy łęgowe w dolinie Bystrzycy, łączące się z Parkiem Miejskim w Kątach Wrocławskich.

Dodaj komentarz