Sośnica

Kategoria: Miasto Gliwice, Wyżyna Katowicka


Dawna wieś, obecnie dzielnica Gliwic, położona przy towarowej linii kolejowej Gliwice – Katowice Ligota. Sośnica dawniej była wsią usytuowaną między Zabrzem i Gliwicami. Założył ją biskup wrocławski Tomasz po uzyskaniu w 1260 r. zgody księcia opolskiego Władysława na kolonizację Biskupic i okolicy. Ludność zajmowała się hodowlą bydła i rolnictwem. Uprawiano głównie chmiel potrzebny do produkcji piwa. Dopiero w XVIII/XIX w. rozwijający się na Śląsku przemysł spowodował, że ludność powoli zamieniała swoje rolnicze zajęcia na pracę w pobliskich hutach i kopalniach oraz na kolei, gdyż od 1846 r. przez Sośnicę przebiegała linia kolejowa łącząca Mysłowice z Berlinem. Od 1873 r. Sośnica stała się samodzielną gminą podległą powiatowi zabrskiemu. Od tej pory nastąpił jej gwałtowny rozwój. Rozbudowano drogi, wybudowano bloki mieszkalne, kościół, przeprowadzono elektryfikację, powołano ochotniczą straż pożarną. W 1888 r. uruchomiono linię kolejową Gliwice – Orzesze. 17 października 1917 r. wydobyto pierwsze tony węgla z nieistniejących już dzisiaj szybów kopalni Sosnitza tzw. Pole Wschód. Znacznie wzrosła liczba ludności napływającej do pracy i osiedlającej się w Sośnicy. W 1911 r. wybudowano kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych. Po podziale Górnego Śląska w wyniku plebiscytu w 1921 r. gmina Sośnica pozostała na terenach niemieckich. Rząd pruski zarządził regulację granic komunalnych i dlatego sąsiadujące ze sobą miasta Zabrze i Gliwice były zainteresowane włączeniem Sośnicy w swoje granice. Ostatecznie Sejm Górnośląski zdecydował, że od 1 stycznia 1927 r. gmina Sośnica licząca 6493 mieszkańców stanie się piątą dzielnicą Gliwic. W latach międzywojennych Sośnica przekształciła się w typową górnośląską dzielnicę robotniczą. W 1926 r. otwarto Zasadniczą Szkołę Górniczą. W latach 30. Sośnica posiadała własny dworzec kolejowy, bibliotekę i pocztę. W 1943 r. uruchomiono kopalnię Oehrigen tzw. pole Zachód. W 1955 r. w kopalni „Sośnica” doszło do największej katastrofy górniczej, w jej dotychczasowej historii, w podziemnym pożarze zginęło 55. górników W latach 80. XX w. uruchomiono kolejne szyby tzw. pole Bojków, równocześnie rozpoczęła się stopniowe wyłączanie pola Wschód, które ostatecznie zniknęło w latach 90. XX w. Dzisiaj w tym miejscu na pamiątkę stoi kapliczka św. Barbary. (za Wikipedią)

Warto zobaczyć:

Kościół NMP Wspomożenia Wiernych z 1928 r.
Współczesny kościół św. Jacka z 2003 r.

Dodaj komentarz