Sobótka

Kategoria: Gmina Ostrów Wlkp., Wysoczyzna Kaliska


Wieś w gminie Ostrów Wlkp, położona przy szosie Ostrów Wlkp. – Pleszew. Jedna z najstarszych miejscowości regionu ostrowskiego – Sobótka jest znana od 1301 roku. Już wtedy była tu osada targowa oraz parafia z drewnianym kościołem. Przed 1463 rokiem lokowano tu miasto Sobótka Wielka (ob. płd. część wsi). Był to wówczas jeden ze znaczniejszych ośrodków w ówczesnym powiecie kaliskim. Miejscowość ta to gniazdo rodowe Sobockich herbu Korab. Prawdopodobnie miastu towarzyszyła też osada podgrodowa Sobótka Mała. Sobótka Wielka straciła prawa miejskie na początku XVIII wieku. Później należała m.in. do ojca Wojciecha Bogusławskiego i wdowy po Wojciechu Bogusławskim – Joanny oraz do rodu von Stieglerów. W latach 1942–1943 w pobliskim Grudzielcu znajdował się obóz pracy – w Sobótce znajdują się groby Żydów tam zamordowanych.

Warto zobaczyć:

Pałac von Stieglerów z lat 1898–1899, eklektyczny, piętrowy, z dwiema wieżyczkami, basztami i wieżą, zachowana sala złota, sklepienia kolebkowe w piwnicy, klasycystyczny wystrój sali balowej. W maju 2011 w pałacu doszło do pożaru, w wyniku którego zniszczeniu uległy pomieszczenia na parterze obiektu. Straty materialne oszacowane zostały na ok. 800 tysięcy PLN. Park krajobrazowy, z lat 40. XIX wieku, zabudowania pofolwarczne z przełomu XIX i XX wieku, 5 dziedzińców, do zespołu należą m.in. ujeżdżalnia, stajnie, powozownia, chlewnia.
Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny, wczesnogotycki, prawdopodobnie z końca XIII wieku, wendyjski układ cegieł, wczesnogotycki portal ostrołukowy wykonany z profilowanej cegły, wczesnogotyckie przypory, prezbiterium ze sklepieniem kolebkowym, ołtarz boczny z II połowy XVIII wieku, chrzcielnica z 1675 roku, wykonana z czarnego marmuru, dwa krucyfiksy z XVIII wieku, dzwonnica z 1797 roku, drewniana, konstrukcji słupowej, oszalowana, kryta gontem, z dzwonem z 1558 roku fundacji Jadwigi Sobockiej i drugim z 1762.
(za Wikipedią)

Dodaj komentarz