Smolnik

Kategoria: Gmina Lutowiska, Pasmo Otrytu


Wieś w gminie Lutowiska, położona przy szosie Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne. Smolnik jest jednym z najstarszych ośrodków górnictwa naftowego na świecie, kopalnie ropy naftowej istniały tu przed 1884 r. Po II wojnie światowej wieś uległa całkowitemu zniszczeniu i wysiedleniu. W latach 1945-51 Smolnik znajdował się na obszarze ZSRR. Pozostała zabudowa i infrastruktura zostały zupełnie rozebrana. Obecna osada powstała po 1956 r. w odległości 1 km na północ od starej lokacji. Teren dawnej wsi (poza cerkwią) jest teraz w większości ogrodzony i niedostępny.
(za Wikipedią)

Warto zobaczyć:

Cerkiew św. Michała Archanioła. Pierwsza cerkiew w Smolniku powstała przed 1672 r. – w tym roku została spalona przez Tatarów. Ocalała z niej jedynie ikona Matki Bożej, otaczanej szczególnym kultem, którą przeniesiono do cerkwi w Równi. Nowa świątynia powstała dopiero w 1791 r. W następnym stuleciu została udekorowana polichromią, zaś w 1921 r. jej dach pokryto blachą. Funkcję parafialnej świątyni greckokatolickiej pełniła bez przerwy do 1951 r., kiedy ukraińscy mieszkańcy Smolnika zostali przesiedleni do Ukraińskiej SRR. Po tej dacie obiekt został zamieniony na magazyn tworzyw sztucznych. Mimo wpisania świątyni do rejestru zabytków w 1969 r., w ciągu kolejnej dekady nie znajdowała się ona pod opieką konserwatorską i jej dewastacja postępowała. W 1974 r. zniszczoną cerkiew przekazano parafii rzymskokatolickiej, która w roku następnym wyremontowała wnętrze budynku. Remont zewnętrzny został przeprowadzony dopiero w latach 2004-05.
Cerkiew w Smolniku reprezentuje typ bojkowski. Jest trójdzielna, z nawą, prezbiterium i przedsionkiem równej wysokości, ale nierównej szerokości – nawa jest wyraźnie większa. Wszystkie części budynku wieńczą cebulaste kopułki z krzyżami na szczycie namiotowych dachów. Całość okala okap. Ikonostas znajdujący się pierwotnie w świątyni został zniszczony po 1951 r. Jedynym elementem oryginalnego wyglądu cerkwi jest fragment polichromii przedstawiający kotarę podtrzymywaną przez anioły oraz puste kartusze, w których pierwotnie znajdowały się postacie proroków starotestamentowych.
(za Wikipedią)

Dodaj komentarz