Smolnica

Kategoria: Gmina Sośnicowice, Wyżyna Katowicka


Wieś w gminie Sośnicowice, położona na Wyżynie Katowickiej. Pierwsza wzmianka o wsi Smolnica pochodzi z 1228 r., a o parafii w Smolnicy z 1305 r. Tu podano że wieś Smolitz została założona (wtórnie?) na prawie niemieckim. Prawdopodobnie wtórna lokacja została nadana dla zachęty do osadnictwa na terenach złupionych przez najazd Mongołów. W 1506 r. właścicielem Smolnicy był niejaki Mikołaj, który wraz z całą wsią wziął pożyczkę w wysokości 15 nowych groszy czeskich, od proboszcza Sośnicowic, prawdopodobnie na rozwój wsi podupadłej w wyniku wojen husyckich lub innych klęsk. Miejscowa legenda wspomina że w czasie wojny trzydziestoletniej odbyła się tu walka z wojskami szwedzkimi. W 2. poł. XVII w. Smolnica należała do dóbr Georga Bernharda von Welczek, kanclerza księstwa opolsko-raciborskiego. Właścicielem wsi w latach 1715-1769 był Julius Gebhardt von Hoym, potem w latach 1769-1815 Amalia von Hohenlohe-Ingelfingen hrabina von Hoym. Potem w 1884 r. patronat objął Herzog von Ujest. W latach 1936-1945 miejscowość nosiła nazwę Eichenkamp. (za Wikipedią)

Warto zobaczyć:

Drewniany kościół św. Bartłomieja. Kościół został wybudowany w 1600 lub 1603 r. przez luteran, choć badania dendrologiczne z 2008 r. wykazują, że powstał w latach 1776-77. Wieżę zbudowano z drzewa ściętego w latach 1571-1572, być może zatem była ona początkowo wolno stojącą dzwonnicą, którą później przystawiono do kościoła. Rozbudowany został pod koniec XVII lub na początku XVIII w. Obecny kościół jest budowlą jednorodną, powstałą w latach 1776–77. Od czasu wybudowania w pobliżu nowego kościoła w 1979 r. nieużywany kościół niszczał, a generalny remont rozpoczęto dopiero w 2007 r. Kościół orientowany, drewniany o konstrukcji zrębowej, wzniesiony jest na podmurówce z kamienia. Ma wieżę o konstrukcji słupowej; na wieży zawieszony jest dzwon z 1859 r. Ściany i dachy kościoła pokryte są zewnątrz gontem, wieża czołowa szalowana jest deskami. Kościół nie ma wyodrębnionego prezbiterium, a tylko trójboczną apsydę, zbudowaną wraz z całym kościołem. W ołtarzu głównym znajdował się tzw. „Tryptyk Smolnicki” – tryptyk, malowany na desce z ok. 1600, wywieziony po II wojnie światowej do muzeum w Raciborzu, którego część zaginęła w 1950 r. Wyposażenie zakrystii stanowi m.in. skrzynia, datowana na XVII w. Kościół znajduje się na terenie cmentarza parafialnego, ogrodzonego kamiennym murem. W pobliżu wejścia na cmentarz znajduje się kamienny krzyż z 1882 r. (za Wikipedią)
Kościół NMP Królowej z 1979 r.

Dodaj komentarz