Słupice

Kategoria: Gmina Łagiewniki, Masyw Ślęży


Wieś w gminie Łagiewniki, położona u stóp Masywu Ślęży. Wzmiankowana w 1368 r. W XVIII-XIX w. własność hr. von Schoenaich.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Michała Archanioła zbudowany w latach 1889-1890 w stylu neoromańskim na miejscu gotyckiego sprzed 1400 r. Wewnątrz wyposażenie z lat budowy, poza tym: renesansowa chrzcielnica z ok. 1630 r., barokowe figury z XVIII w., prospekt organowy z ok. 1730-40 r. Na murach zespół renesansowych płyt nagrobnych z lat 1575-1601. Obok plebania z ok. 1910 r. 

Pozostałości renesansowego dworu, wzniesionego jako zameczek w XV/XVI w., w 1563 r. przebudowanego na dwór obronny z fosą. W XVII w. powstało skrzydło boczne. Opuszczony w latach 70. XX w., popadł w ruinę.

Dodaj komentarz