Ślizów

Kategoria: Gmina Syców, Wzgórza Twardogórskie


Wieś w gminie Syców, położona we Wzgórzach Ślizowskich.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Michała Archanioła z 1851 r., obok plebania z 2. poł. XIX w.
Zespół folwarczny Bielawki z k. XVIII – pocz. XX w.
Niemiecka strażnica graniczna z okresu międzywojennego.

Dodaj komentarz