Sławęcin

Kategoria: Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Wysoczyzna Ziębicka i Przedgórze Paczkowskie

Wieś w gminie Kamieniec Ząbkowicki, położona na granicy Przedgórza Paczkowskiego i Pradoliny Nysy. Powstała w końcu XIII w., a w 1307 r. została lokowana na prawie niemieckim. W latach 1360-1810 własność klasztoru cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim.

Warto zobaczyć:

Kaplica mszalna św. Józefa Oblata, wzmiankowana w 1335 r., obecna barokowa pochodzi z 1749 r. Prostokątny portal z płaskorzeźbą pod łukowym gzymsem. Wewnątrz wyposażenie z XVIII i XIX w.
Dwór sołtysi (nr 22) z II poł. XIX w.

Dodaj komentarz