Śląska Ostrawa

Kategoria: Śląsk Cieszyński (Zaolzie)
Tagi: , ,

Dzielnica Ostrawy, położona na historycznym Śląsku Cieszyńskim, na prawym brzegu Ostrawicy, do 1919 r. znana pod nazwą Polska Ostrawa. W 1290 r. weszła w skład księstwa cieszyńskiego. W końcu XIV w. tutejszy zamek przeszedł w ręce szlacheckie, stając się ośrodkiem dóbr, zwanych „państwem polsko-ostrawskim”. W 1919 r. Polska Ostrawa znalazła się w granicach Czechosłowacji, w związku z czym zmieniono nazwę na Śląską Ostrawę. W 1920 r. otrzymała prawa miejskie, w 1941 r. połączono ją z Morawską Ostrawą.

Co warto zobaczyć w Śląskiej Ostrawie

Kościół św. Józefa z lat 1780-83. Powstał w stylu barokowym z elementami klasycyzmu. W ołtarzu głównym cudowny obraz MB prawdopodobnie z r. 1410. Wskutek eksploatacji węgla kamiennego zapadł się o 8 m i był w latach 1913–1928 nieczynny. W celu ratowania świątyni wzdłuż fundamentów umieszczono wieniec żelbetowy, pod podłogę wmontowano 3 liny stabilizujące.
Kościół husycki z poł. lat 20. XX w. Wzniesiony w stylu neoklasycystycznym, wzbogaconym o elementy kubizmu wg projektu Joži Dvořáka, połączony z częścią mieszkalną.

Secesyjny ratusz z lat 1911-13, trzypiętrowy budynek z kwadratową wieżą, wzniesiony wg projektu Jaroslava Volenca i Františka Doležala. Posiada neorenesansowy szczyt z balustradą, portal z kolumnami jońskimi i fasadę z licznymi stiukowymi dekoracjami.

Zamek stojący przy ujściu Łucyny do Ostrawicy, przy historycznej granicy Śląska z Morawami. Wzniesiony przez książąt piastowskich, wzmiankowany w 1297 r., bronił szlaku handlowego z Opawy do Krakowa. Od 1380 r. siedziba szlachecka, w czasie wojen husyckich zajęty przez oddziały tzw. sierotek. W 1508 r. zamek kupił Jan Sedlnický z Choltic i przebudował w latach 1534-1548 na renesansowy pałac. W czasie wojny 30-letniej wielokrotnie rabowany. W 1714 r. zakupiony przez rodzinę Wilczków, na pocz. XIX w. był prawie pusty, w 1844 r. zburzono Salę Rycerską, w 1872 r. spłonęło lewe skrzydło ale je odbudowano. Pod koniec XIX w. zamek zaczął się zapadać wskutek robót górniczych, pod koniec lat 30. XX w. obiekt opustoszał. Uszkodzono go w 1944 r. podczas bombardowania, rok później przejęło go państwo co nie zapobiegło dalszej degradacji. W 2001 r. kupiło go miasto Ostrawa i rozpoczęto intensywne prace rekonstrukcyjne. W 2004 r. zamek otwarto, udostępniając do zwiedzania. Odbywają się tu liczne imprezy kulturalne, można też wziąć ślub. Znajduje się mała ekspozycja historyczna, z wieży można podziwiać panoramę miasta.

Muzeum Keltičkova kovárna. Wg legendy mieszkał tu kowal Keltička, który odkrył tutejsze złoża węgla. Niewielka ekspozycja poświęcona jest górnictwu i kowalstwu.
Pomnik 1. Czechosłowackiej brygady pancernej w ZSSR. Powstał w 1948 r. wg projektu E. Friedla i przedstawia czołg nr 051 wjechał jako pierwszy do wyzwolonej Ostrawy 30 kwietnia 1945 r.

Dodaj komentarz