Skoczów

Kategoria: Gmina Skoczów, Pogórze Śląskie
Tagi: , ,

Skoczów to najstarsze miasto (14700 mieszkańców) nad górną Wisłą. W pobliskim Międzyświeciu istniała osada kultury łużyckiej z ok. V w. p.n.e., a później grodzisko Gołęszyców z VII-IX w. Pierwsza pisemna wzmianka o Skoczowie pochodzi z 1327 r., powstała wtedy drewniana warownia obronna. W 1470 r. książę cieszyński Kazimierz II odnowił i rozszerzył przywileje miejskie Skoczowa, po 1531 r. powołano do życia cechy, z najbardziej znanym garncarskim, w 1550 r. miasto uzyskało prawo do warzenia piwa. XVII w. to czas zniszczeń wojny 30-letniej i epidemii. W 1713 i 1756 r. wybuchły wielkie pożary, niszczące Skoczów. Na przeł. XVIII i XIX w. doszło do rozbudowy miasta, w poł. XIX w. powstały pierwsze fabryki włókiennicze i garbarskie. W 1888 r. przez Skoczów poprowadzono linię kolejową z Cieszyna do Bielska. W tym czasie rozwijał się separatystyczny proniemiecki, tzw. ruch ślązakowski, rozwijany przez skoczowskiego nauczyciela Józefa Kożdonia. W styczniu 1919 r. rozegrała się pod Skoczowem bitwa pomiędzy armią czechosłowacką a oddziałami polskimi, które powstrzymały czeską inwazję na linii Wisły. Po podziale Księstwa Cieszyńskiego w 1920 r. Skoczów znalazł się w granicach Polski. W okresie międzywojennym rozwijała się polska oświata i kultura, przez wiele lat uczył tu Gustaw Morcinek. W zimie i wiosną 1945 r., w miasto poważnie ucierpiało w wyniku walk. Po wojnie nastąpił rozwój przemysłu, w1947 r. uruchomiono odlewnię żeliwa, w latach 60. XX w. wzniesiono kuźnię. W 1995 r. miasto odwiedził Jan Paweł II, na Kaplicówce została wówczas odprawiona msza święta, w której udział wzięło około 200 tys. ludzi, podczas której kanonizowano pochodzącego ze Skoczowa Jana Sarkandra.
Strona miasta

Co warto zobaczyć w Skoczowie

Ratusz z 1797 r., w I poł. XX w. dostawiono dodatkową kondygnacje. Na fasadzie znajduje się herb Skoczowa i ks. sasko-cieszyńskiego Alberta, wieża ozdobiona jest rokokowym hełmem, u jej nasady znajduje się obraz św. Jana Sarkandra i zegar z 1894 r.

Na środku Rynku stoi późnobarokowa figura Jonasza zwanego Trytonem z 1775 r. dłuta Wacława Donaya, niegdyś znajdująca się przy studni miejskiej. Kamienice przy Rynku pochodzą na ogół z 2 poł. XVIII i pocz. XIX w., po pożarze miasta w 1910 r. otrzymały wystrój secesyjny.

Obok ratusza znajduje się kamienica w której urodził się św. Jan Sarkander (1576-1620), patron Czech i Moraw. Na jej parterze w 1994 r. urządzono Muzeum Parafialne im. Św. Jana Sarkandra, gromadzące zbiory związane ze skoczowskim świętym. Organizowane są również wystawy czasowe na inne tematy.
Strona muzeum

Przy ul. Fabrycznej znajduje się kolejna barokowa kamienica z 1793 r., w której mieści się Muzeum im. Gustawa Morcinka, obok pamiątek po pisarzu znajdują się tu ekspozycje na temat historii Skoczowa i Księstwa Cieszyńskiego.
Strona muzeum

Kościół katolicki śś. Piotra i Pawła, po raz pierwszy wzmiankowany był w 1447 r. jako budowla drewniana. Później wielokrotnie płonął, a w latach ok. 1535-1654 służył ewangelikom. Obecna budowla pochodzi z 1767 r., sto lat później dobudowano wieżę. Fasadę zdobią rzeźby przedstawiające św. Piotra z Alkantary i Jana Kapistrana (od ul. Objazdowej) oraz Jana Sarkandra i Jana Nepomucena (od ul. Kościelnej) z II poł. XVIII w., pochodzące z pracowni Wacława Donaya. Wewnątrz ołtarz główny barokowo-klasycystyczny z pocz. XIX w., barokowe ołtarze i rokokowa ambona z 1767 r.

Kościół Znalezienia Krzyża Św., dawna kaplica przy szpitalu miejskim, wzmiankowany w 1484 r., przebudowany i powiększony w l. 1794 – 1795 i 1870 r. Wewnątrz barokowa ambona i krucyfiks oraz kamienna chrzcielnica z XVI w. W 1576 r. został tu ochrzczony św. Jan Sarkander.

Neogotycki kościół ewangelicki Św. Trójcy z lat 1863 – 1865, zbudowany wg projektu Horky’ego, stoi na Wzgórzu Wilamowickim. Smukła sylwetka kościoła dominuje nad miastem, prowadzą doń malownicze schody.

Na wzgórzu Kaplicówka (389 m) skąd rozciąga się wspaniała panorama Skoczowa, w 1935 r. postawiono kaplicę św. Jana Sarkandra. W 1985 r. stanął tu 22-metrowy krzyż papieski, przeniesiony z Muchowca, u którego stóp 22 maja 1995 r. mszę świętą odprawił Jan Paweł II.

Dodaj komentarz