Skałka

Kategoria: Gmina Kąty Wrocławskie, Równina Wrocławska


Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej, nad Bystrzycą. Wzmiankowana w 1250 r. pod nazwą Scalka, należała do klasztoru augustianów z Wrocławia. W latach 1488-1622 r. własność rodziny von Geresleben, do 1786 r. von Haugwitzów, od 1786 r. von Posadowskych, od 1. poł. XIX w. Eisfeldów, później zarządzał nią Herrmann ze Stanowic, wreszcie od pocz. XX w. do 1945 r. w posiadaniu Jesdinskych z Kębłowic.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Marii Magdaleny, pierwotny wzmiankowany w 1426 r., obecny gotycki z k. XV w., w czasie reformacji przejęty przez protestantów, w 1611 r. dobudowano kruchtę południową. W 1654 r. zwrócony katolikom, w 1746 r. dobudowano przęsło nawy i wzniesiono wieżę. Jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie i czworoboczną wieżą. W prezbiterium i kruchcie sklepienie krzyżowo-żebrowe, w nawie kolebkowe z lunetami. Późnobarokowe portale z 1746 r., wyposażenie wnętrza regencyjno-rokokowe z tego samego roku. Ławy kolatorskie z kartuszami herbowymi, płyty nagrobne rodziny von Geresleben: Kaspra Pollaka z żoną z 1589 r., Hansa Krzysztofa z ok. 1603 r. Na teren kościoła prowadzi późnobarokowa brama z ok. 1746 r., obok kaplica grobowa rodziny von Eisfeld z poł. XIX w.

Ul. Łąkowa – figura św. Jana Nepomucena z 1730 r., fundacji Antoniego Ernesta de Sternberg. Poważnie uszkodzona w wyniku wypadku drogowego w latach 80. XX w. i ponownie poskładana.

Ul. Łąkowa – młyn nad Bystrzycą, pierwotnie wodny, przebudowany w XIX/XX w. na elektryczny, obok elektrownia wodna, nadal czynna.

Z mostu na głównym nurcie Bystrzycy widać jaz, gdzie oddziela się kanał młyński.

Ul. Łąkowa – zajazd ze stawami

Ul. Szkolna – dawny dom ludowy, obecnie świetlica wiejska, dawna XIX-wieczna szkoła.

Cmentarz, na którym zachowały się stare niemieckie nagrobki, z okolicy widok na wieś.

Widok od południa

[mapsmarker marker=”155″]

Dodaj komentarz