Simoradz

Kategoria: Gmina Dębowiec, Pogórze Śląskie

Wieś w gminie Dębowiec, położona przy szosie do Skoczowa. Nazwa pochodzi od określenia słów „ziemię orać” w gwarze morawskiej. Wieś wzmiankowana w 1286 r., ok. 1300 r. została przeniesiona na prawo niemieckie, była własnością Bilskich, Pogórskich, Góreckich i Marklowskich. W 1858 r. tutejsze dobra przejęli Habsburgowie.

Co warto zobaczyć w Simoradzu

Kościół św. Jakuba. Wzmiankowany w 1286 r., obecny wzniesiono w XV-XVI w. W XVI w. kościół przejęli protestanci, w 1654 r. został zwrócony katolikom. Świątynię rozbudowano w 1892 r., w 1897 r. wzniesiono neogotycką wieżę. We wnętrzu zachował się gotycki portal do zakrystii z XV w. W barokowym ołtarzu głównym z XVIII w. obraz św. Jakuba Apostoła i późnobarokowe figury Matki Bożej z Dzieciątkiem, św. Barbary i św. Jana Chrzciciela. W lewym ołtarzu bocznym obraz z 1764 r. ze sceną Nawrócenia Szawła autorstwa Kacpra Ociepki. Rokokowo-klasycystyczna ambona z XVIII w., na ścianach nawy malowidła – stacje Męki Pańskiej z XVIII/XIX w., organy z XVIII w. Przed ołtarzem zachowały się płyty nagrobne z lat 1657-68 z napisami w języku staromorawskim.
Kościół ewangelicki Zesłania Ducha Św.
Gorzelnia z 1. poł. XIX w.
Drewniany spichlerz z końca XVIII w.

Dodaj komentarz