Siemianowice Śląskie

Kategoria: Miasto Siemianowice Śląskie, Wyżyna Śląska

Miasto na prawach powiatu (72 tys. mieszkańców), położone w województwie śląskim, na Wyżynie Katowickiej. Wzmiankowane jako Sancovicach w XIII w., jako wioska dostarczającą ryb i kwiatów na dwór księcia bytomskiego. W 1692 r. wieś, znajdująca się wcześniej w rękach Mieroszewskich, przeszła we władanie Kaspra Huntera von Gradon, a w 1718 r. rodziny von Donnesmarcków. W 1786 r. na terenie Lasku Bytkowskiego powstała pierwsza kopalnia węgla kamiennego – Leśna. W 1833 r. rozpoczęto budowę Huty Laura, co spowodowało powstanie przy niej osobnego osiedla. W 1852 r. zbudowano kolej wąskotorową, w 1868 r. doprowadzono kolej normalnotorową na trasie Chorzów Stary – Szopienice Północne. Powstały linie tramwajowe, w 1898 r. nastąpiła elektryfikacja miejscowości. W plebiscycie w 1922 r. 56,25 % głosujących opowiedziało się za pozostaniem w granicach Niemiec, Siemianowice przyłączono jednak do Polski. W 1932 r. ta największa w Europie wieś (43 tys. mieszkańców) otrzymała prawa miejskie. W 1944 r. Niemcy w Hucie Laura założyli podobóz KL Auschwitz. W 1951 r. powstał powiat miejski Siemianowice Śląskie, reaktywowany w 1999 r. Obecnie, po upadku większości zakładów przemysłowych miasto szuka nowych możliwości rozwoju.
Strona miasta

Warto zobaczyć:

Neogotycki kościół ewangelicki Marcina Lutra, z lat 1893-95, wzniesiony dla licznie tu przybywających z Niemiec luteran.
Kościół św. Antoniego Padewskiego, znajdujący się w hali targowej z 1914 r., przebudowanej na kościół z dostawieniem wież w latach 1929-31.
Pałac wzniesiony przez Mieroszewskich w XVII w w stylu barokowym, rozbudowany w XVIII w. przez Donnersmarcków na klasycystyczny. W XIX w. połączono skrzydła z barokową wieżą. Jest to największy pałac w województwie śląskim, jego kubatura wynosi ponad 23 tys m³. Obecnie mocno zaniedbany. Wokół Park Miejski.
Urząd Miejski z 1904 r., wybudowany w związku z połączeniem gmin Siemianowice i Huta Laura, rozbudowany w 1922 r. W sali obrad Rady Miejskiej witraż z orłem wykonany przez krakowską pracownię S.G. Żeleńskiego w 1925 r.

Dodaj komentarz