Sadków

Kategoria: Gmina Kąty Wrocławskie, Równina Wrocławska


Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej, przy szosie Wrocław – Kąty Wrocławskie. Wzmiankowana jako Sodcovo w 1279 r., kiedy ks. Henryk IV Probus przekazał ją w zastaw Dienerowi Hermannowi. Od 1714 do 1945 r. własność rodu von Rothkirch.

Warto zobaczyć:

Pałac. Pierwotnie renesansowy dwór nawodny wzniesiony przez Szymona von Haniwaldt ok. 1594 r., zniszczony w pożarze w 1739 r. Obecny barokowy pałac, fundacji Hioba Heinricha von Rothkirch z lat 1739-44, przebudowany pod k. XVIII w. przez Rudolfa Hildebrandta von Rothkirch na klasycystyczny. Kolejnej przebudowy dokonał w 1894/5 r. Oscar Siegfried Siegesmund von Rothkirch, otaczając rezydencję parkiem. Po 1945 r. siedziba PGR, od 1995 r. dzierżawiony przez prywatną spółkę rolną jako siedziba zarządu. Barokowy portal z herbami rodów von Rothkirch i von Heugel. Obok klasycystyczna oficyna zwana Zameczkiem z k. XVIII w. Zabudowania folwarczne z 2. poł. XIX i pocz. XX w. (oficyny mieszkalne, stajnia z 1785 r., obora, stodoła, czworaki z 1927 r.
Kościół św. Jadwigi, pierwotny wzmiankowany w 1318 r., w XVI w. przejęty przez protestantów, którzy w 1615 r. wznieśli nowy. Zwrócony katolikom w 1653 r. W 1994 r. uległ pożarowi, w którym zniszczone zostały barokowe malowidła na stropie i drewniana dzwonnica, którą odbudowano jako murowaną. Wewnątrz barokowy ołtarz z ok. 1730 r., renesansowa ambona z 1615 r., chrzcielnice- renesansowa z 1580 r. i barokowa z 1734 r.
Klasycystyczne mauzoleum, zbudowane w 1792 r. dla Krzysztofa Karola Zygmunta von Rothkirch. Posiada plan koła, z hełmem zakończonym sterczyną w formie urny. Na ścianie północnej marmurowa płyta z inskrypcją ku czci zmarłego.

Dodaj komentarz